D Ě V Č A T A A K L U C I !

Program se realizoval v tomto školním roce XVI. rokem. Děkujeme všem, kteří program podpořili.

Partneři programu

Program získal podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které ho od školního roku 2000/2001 doporučilo k zařazení do běžné výuky na I. stupni základních škol. Samotné školy tak mají možnost systematicky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví. Svým obsahem respektuje Rámcový vzdělávací program pro základní  vzdělávání, platný od 1. září 2013.

Program je podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR, díky jehož dvěma grantům proběhlo v roce 2004 a v roce 2011 v náhodně vybraných ZŠ v Praze 1, 2 a v Brně šetření zubního zdraví vybraných dětí mladšího školního věku (žáci pátých tříd, kterým v době vyšetření chrupu ještě nebylo 12 let). V roce 2011 bylo realizováno druhé šetření, ale pouze ve školách v Praze 1 a 2.

Program má také od roku 2005 podporu Kanceláře WHO v ČR.  

Hlavním partnerem projektu je:

logo Orbitklub

Orbit Klub je partnerem projektu již od samotného vzniku, tedy od roku 2000, kdy byl program poprvé rozeslán školám. www.orbitklub.cz 

Další partneři projektu:

Logo EXIMtours Logo MediaDida Logo ETA Logo Listerine logo Signal

 

Logo Prologic  Logo ZP MV ČR   logo Biogena  

 

Odborný garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii

  

Program má od roku 2005  podporu Kanceláře WHO v České republice

logo World Health Organisation