D Ě V Č A T A A K L U C I !

Letošní ročník soutěže ZDRAVÉ ZUBY skončil. Ti, kteří jste poslali do 1. 5. 2014 správně vyplněné soutěžní karty, sledujte webové stránky, zda budete mezi 800
výherci. Slavnostní vyhlášení soutěže
proběhlo 19. 6. v Praze.

Kontakt

K odeslání zprávy/dotazu je třeba vyplnit všechny údaje označené hvězdičkou.

Kontaktní adresa

info@zdravezuby.cz

Vaše zpráva nebo dotaz

*
*
*
*
 
* Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto formuláři společností Wrigley, s.r.o. se sídlem Michelská 1552/58, 140 00 Praha 4, IČ: 28466489 (dále jen „Společnost“), jako správcem pro účel uvedený v formuláři a dále pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání newsletteru a informací o pořádaných aktivitách, výrobcích a jiných akcích. Dále v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím podrobností svého elektronického kontaktu k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Souhlas uděluji na dobu do jeho odvolání. Je mi známo, že osobní údaje mohou být zpracovány prostřednictvím zpracovatele, že zpracování osobních údajů bude prováděno automaticky, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že mám právo přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu a další práva vyplývající z § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Souhlas je možné kdykoli bezplatně odvolat na adrese Společnosti.